Draptul familiei avocat oradea, avocat divort

Vechiul Cod al familiei adoptat prin Legea nr. 4 din 1953 stabilea cu titlu de principiu in cadrul articolului 1 faptul ca – “În România statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei. Statul apara interesele mamei şi copilului şi manifesta deosebită grija pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii. Familia are la baza căsătoria liber consimţită între soţi. În relaţiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale. Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor”.

avocat dreptul familei Curpas Florian Cristian

Actualul Cod civil, reglementeaza aceste principii in cadrul articolului 258, unde se evidentiaza faptul ca – “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei. În sensul prezentului cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie”. avocat oradea

Subdomenii relevante in material dreptului familiei, in cadrul caruia cabinetul avocatial isi desfasoara activitatea pentru portofoliul de clienti, tine de urmatoarele arii de specializare: divort, ordin de protectie, si actiunile care tin de exercitarea autoritatii parintesti, protectia drepturilor detinute de catre minori, partaj. avocat divort oradea
În aceasta materie, echipa cabinetului poate sa asigure urmatoarele servicii:

– consultanta juridica de specialitate; avocat oradea pret
– puncte de vedere legale cu privire la problemele juridice determinate de relatia de familie; avocat oradea
– analizarea, adaptarea, conceperea, realizarea si personalizarea contractelor prin care se reglementeaza regimul matrimonial intre soti; cel mai bun avocat divort oradea
– intocmirea de acte juridice si documente juridice pentru client;
– asistarea clientului la negocieri contractuale si extracontractuale;
– asistenta clientului in cadrul procedurilor de mediere, intermedieri si arbitraj;
– asistenta juridica a clientului in cadrul procedurilor notariale de stabilire a regimului matrimonial itnre soti;
– asistenta juridica a clientilor in cadrul procedurilor de divort notariale;
– reprezentare si asistare in fata instantelor de judecata. avocat muncii oradea