Drept fiscal avocat oradea

Raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept material fiscal și raportul de drept procedural fiscal. Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care apar în legătură cu creanțele fiscale. Raportul de drept procedural fiscal cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care apar în legătură cu administrarea creanțelor fiscale.avocat dreprt fiscal Curpas Florian Cristian

Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ- teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul/plătitorul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport.
Statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin A.N.A.F. și unitățile subordonate acesteia, cu excepția cazului când legea stabilește o altă autoritate în acest sens. avocat divort oradea

Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuțiilor delegate de către autoritățile respective.
Subdomenii relevante in material dreptului fiscal, in cadrul caruia cabinetul avocatial isi desfasoara activitatea pentru portofoliul de clienti, tine de urmatoarele arii de specializare: contestatii la executari silite fiscale (realizate de catre Primarii/ANAF/Institutii publice); contestatii decizii de impunere emise de catre Primarii/ANAF

În aceasta materie, echipa cabinetului poate sa asigure urmatoarele servicii:

– consultanta juridica de specialitate; avocat oradea, avocat bun, avocat muncii

– reprezentare si asistare in cadrul procedurilor de contestatie a deciziilor de impunere;
– reprezentare si asistenta juridica in fata autoritatilor publice; AVOCAT ORADEA
– reprezentare si asistare in fata instantelor de judecata.

#av