Dreptul comercial

este un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicate raporturilor juridice izvorâte din acte juridice, fapte şi operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ precum şi raporturile juridice la care participă comercianţii.
În sens etimologic, expresia de comerţ provine din cuvântul latinesc commer-cium, care reprezintă o juxtapunere a cuvintelor cum şi merx, şi înseamnă operaţiuni cu mărfuri.

În sens economic, prin comerţ se înţelege activitatea ce constă în schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producător la consumator. Acesta este înţelesul noţiunii de comerţ şi în limbajul obişnuit. De aici şi sintagmele de genul: comerţ en gros, comerţ en detait sau comerţ cu amănuntul, comerţ cu ridicata etc.

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un înţeles mult mai larg şi cuprinde totalitatea operaţiunilor de producere a mărfurilor, de interpunere în schimb şi circulaţie a bunurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

avocat Curpas Florian Cristian

avocat drept comercial

Subdomenii relevante in material dreptului comercial, in cadrul caruia cabinetul avocatial isi desfasoara activitatea pentru portofoliul de clienti, tine de urmatoarele arii de specializare: drept societar; raspundere contractuala; raspundere delictuala; dreptul consumarorilor; drept bancar; executare silita; recuperare creante, insolventa (faliment ori reorganizare).

În aceasta materie, echipa cabinetului poate sa asigure urmatoarele servicii:

– consultanta juridica de specialitate;
– puncte de vedere legale cu privire la problemele societatii comerciale;
– analizarea, adaptarea, conceperea, realizarea si personalizarea contractelor;
– intocmirea de acte juridice si documente juridice pentru client;
– asistarea clientului la negocieri contractuale si extracontractuale;
– asistenta clientului in cadrul procedurilor de mediere, intermedieri si arbitraj;
– servicii due diligence – prin departamentul de preventie contractuala;
– servicii fiduciare in favoarea clientului;
– reprezentare si asistare in fata instantelor de judecata in cadrul litigiilor bancare si litigiilor comerciale.

#avoc