Drept civil

Dupa cum subliniaza insasi Codul civil in cadrul art. 2 alin. 1 – “Dispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil”.

Asadar, dreptul civil ca si ramura a dreptului, guverneaza, reglementeaza si stabileste regulile de conduita pentru acele raporturi juridice patrimonaiale si nepatrimoniale care se nasc intre persoane fizice ori intre persoane juridice ca si subiecti de drept.

Codul civil ca si legislatie, prezinta o importanta extrem de ridicata, intrucat pe de o parte are cea mai mare arie de reglementare juridica (rapoartele juridice de drept civil sunt extrem de frecvente in viata unui subiect de drept) pe de alta parte, Codul civil reprezinta dreptul comun pentru toate ramurile de drept (mai precis daca o ramura de drept civil nu reglementeaza un anumit aspect al raportului juridic se vor aplica regulile cuprinse in cadrul Codului civil).

Subdomenii relevante in material dreptului civil, in cadrul caruia cabinetul avocatial isi desfasoara activitatea pentru portofoliul de clienti, tine de urmatoarele arii de specializare: raporturi juridice determinate de existeta contractelor numite si nenumite – raspunderea contractuala; fapte ilicite civileraspunderea delictuala civila; succesiune; litigii privind dreptul de proprietate (iesire din indiviziune, revendicare imobiliara, granituire, stabilirea servitutilor legale, etc); executare silita, restituirea imobilelor confiscate de regimul comunist.elemente vizuale legate de justiție

În aceasta materie, echipa cabinetului poate sa asigure urmatoarele servicii:

– consultanta juridica de specialitate;

– puncte de vedere legale cu privire la problemele subiectilor de drept;

– analizarea, adaptarea, conceperea, realizarea si personalizarea contractelor;

– intocmirea de acte juridice si documente juridice pentru client;

– asistarea clientului la negocieri contractuale si extracontractuale;

– asistenta clientului in cadrul procedurilor de mediere, intermedieri si arbitraj;

– servicii due diligence – prin departamentul de preventie contractuala;

– servicii fiduciare in favoarea clientului;

– reprezentare si asistare in fata instantelor de judecata.