Drept administrativa avocat oradea

Dupa cum se subliniaza in cadrul art. 1 alin. 1 Codul administrativ – “Prezentul cod reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale”.

Autorităţile administraţiei publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autorităţile administrative autonome.

Activitatea de contencios administrativ reprezinta acea activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim (art. 2 alin. 1 lit. f Legea 554/2004). Avocat Curpas Florian Cristian

Subdomenii relevante in material dreptului administrativ, in cadrul caruia cabinetul avocatial isi desfasoara activitatea pentru portofoliul de clienti, tine de urmatoarele arii de specializare: plangeri prealabile fata de actele administrative emise de catre autoritati; dreptul urbanismului; contestatii hotarari de consiliu local; contestatii decizii/acte administrative emise de catre autoritatile centrale, regionale, locale.
În aceasta materie, echipa cabinetului poate sa asigure urmatoarele servicii:

– consultanta juridica de specialitate;
– reprezentare si asistare in cadrul plangerilor prealabila declansate fata de actele administrative emise de autoritati; avocat bun oradea, avocat oradea pret, cel mai bun avocat divort oradea
– reprezentare si asistenta juridica in fata autoritatilor publice;

– reprezentare si asistare in fata instantelor de judecata. avocat oradea