Practica ne învaţă că nu întotdeauna obligaţiile asumate de subiecţii de drept sunt executate în mod voluntar, uneori fiind necesar să apelăm la concursul instanţelor de judecată pentru ca, într-un final, să fie obţinut titlul executoriu care sa poată să fie pus în executare silită.

Dar ceea ce nu se cunoaşte de către justiţiabil este faptul că nu doar hotărârile judecătoreşti sunt titluri executorii, Codul de procedură civilă, cât şi Codul civil  reglementează mult mai larg noţiunea de titlul executoriu.

Astfel, cu titlul de principiu obligatoriu, Codul de procedură civilă evidenţiază faptul că:  „Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu” (art. 632 alin. 1).

titlul executoriuDe asemenea, cu titul de introducere, acelaşi Cod de procedură civilă evidenţiză faptul că: „Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare” (art. 632 alin. 2).

Prima categorie de titluri executorii, reglementată de Codul de procedură civilă, sunt hotărârile judecătoreşti executorii, care sunt după cum urmează: 1.hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel; 2.hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul (art. 633 Cod proc. civ.).

O altă categorie de hotărâri judecătoreşti care pot să fie puse în executare silită sunt cele definitive, mai precis: 1.hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului; 2.hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs; 3.hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel; 4.hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs; 5.hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii; 6.orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs (art. 634 Cod proc. civ.).

Spre deosebire de hotărârile judecătoreşti definitive care presupun finalizarea litigiului, în cazul hotărârilor judecătoreşti executorii, litigiul continuă, însă doar pentru faza căilor de atac extraordinare, fiind încheiată judecata pe fond.

Pe lângă aceste hotărâri judecătoreşti, pot să fie puse în executare silită şi hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei judecătoreşti competente (art. 635 Cod proc. civ.).

De asemenea, pot să fie puse în executare silită şi hotărârile judecătoreşti europene, fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă de recunoaştere în statul membru în care se va face executarea (art. 636 Cod proc. civ.).

Autor: Avocat Oradea – Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept civil Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com