Succes în litigiile împotriva Consiliului Local Oradea în problema supraimpozitării pentru clienții cabinetului

În cadrul unui litigiu, care a avut ca și obiect anularea unor HCL-uri emise de Consiliul Local Oradea, în materia supraimpozitării, clienții cabinetului au obținut o soluție favorabilă, în prima instanță, prin care constatându-se încălcarea inclusiv a unor prevederi din Constituția României, au fost anulate actele administrative care impuneau supraimpozitare pentru clădirile deținute în proprietate.

Asistența și reprezentarea juridică a fost asigurată de dl av. Curpaș Florian Cristian.

Informaţii dosar

05.05.2023
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi modificată de reclamanta S.C. XXXX S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA MUNICIPIUL ORADEA, PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA şi, în consecinţă: Anulează următoarele acte administrative: H.C.L. Oradea nr. 1527/21.12.2021, H.C.L. Oradea nr. 1528/21.12.2021, H.C.L. Oradea nr. 1529/21.12.2021, H.C.L. Oradea nr. 1483/21.12.2021, Decizia de impunere nr. 424585/21.01.2022, Decizia de impunere nr. 424586/21.01.2022, Decizia de impunere nr. 424587/21.01.2022; Decizia de impunere nr. 424588/21.01.2022; Decizia de impunere nr. 424589/21.01.2022, respectiv Decizia de impunere nr. 436448/27.01.2022 (aceasta din urmă numai în ceea ce priveşte suma aferentă impozitului pe clădiri şi numai în ceea ce priveşte cuantumul supraimpozitării), Dispoziţia Primarului Municipiului Oradea nr. 611/11.04.2022 şi Dispoziţia Primarului Municipiului Oradea nr. 1564/03.10.2022. Respinge ca inadmisibil petitul având ca obiect anularea răspunsului la plângerea prealabilă nr. 79386/04.08.2022. Obligă pârâtul Municipiul Oradea la plata, către reclamantă, a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei, reprezentând taxă de timbru. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 5 mai 2023.
Document: Hotarâre  249/2023  05.05.2023

Recomandăm să mai citiți și următoarele articole:

Succes pentru Clienții Cabinetului! Decizie favorabilă emisă față de clienții cabinetului din partea Serviciului de Verificare Fiscală din cadrul ANAF

Succesul surâde doar celor perseverenți, neobosiți și serioși

Aprecieri la adresa noastră

Interviu pentru Legal Magazin

Succes pentru clientii de la Cabinet Avocatura Curpas Florian Cristian la ICCJ

Succes in cadrul unui litigiu in materia expropierii, purtat in contradictoriu cu Primaria Municipiului Oradea

Nimeni nu este mai presus de lege – Succes în cadrul unui litigiu în contradictoriu cu Protecția Consumatorilor Bihor și Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Echipa Cabinetului Individual de Avocatură Curpaș Florian Cristian – Asistență Juridică pentru Achiziții Imobiliare

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com