Abaterile disciplinare și desfacerea contractului de muncă

Codul muncii

Articolul anterior a evidențiat justițiabilului unele noțiuni generale în ceea ce privește abaterile disciplinare ca și modalitate de desfacere a unui contract individual de muncă, precum și sancțiunile aplicabile angajatului în cazul abaterii disciplinare.

Sancțiunea desfacerii contractului individual de muncă

În sine trebuie să fie știut faptul că angajatorul poate să aplice angajatului drept sancțiune pentru abateri disciplinare grave sau repetate însăși desfacerea contractului individual de muncă. Dar o astfel de sancțiune se poate aplica numai dacă sunt respectate dispozițiile legale în materie și care sunt cuprinse de la art. 247 până la art. 252 Codul muncii.

Procedura cercetării disciplinare

O astfel de sancțiune, de desfacere a contractului individual de muncă ca urmare a săvârșirii unei abateri disciplinare, se aplică sub sancțiunea nulității absolute numai după ce a fost efectuată o cercetare prealabilă (art. 251 alin. 1 Codul muncii). În vederea desfășurării cercetării prealabile, persoana împuternicită de către angajator îl va convoca în scris pe angajatul supus acestei proceduri, indicând în cadrul convocării obiectul, data, ora și locul întrevederii (art. 252 alin. 2 Codul muncii).

Drepturile angajatului în cadrul procedurii prealabile

În măsura în care a fost respectată această procedură de convocare a angajatului, iar acesta din urmă nu se prezintă la data, locul și ora indicate, procedura prealabilă poate să continue.

În cadrul acestei proceduri prealabile angajatul are o serie de drepturi stabilite de art. 251 alin. 4 Codul muncii, mai precis „dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.

Emiterea deciziei disciplinare

După finalizarea procedurii prealabile, angajatorul, în măsura în care se stabilește faptul că angajatul se face vinovat de săvârșirea abaterii disciplinare, va aplica o sancțiune disciplinară prin emiterea unei decizii, în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data la care a luat la cunoștință de săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Conținutul și comunicarea deciziei disciplinare

Această decizie trebuie să conțină sub sancțiunea nulității absolute obligatoriu elementele prevăzute de art. 252 alin. 2 Codul muncii, elemente care nu credem că trebuie să fie evidențiate în cadrul prezentului articol pentru simplu motiv că nu ridică probleme de interpretare, textul legal fiind extrem de clar.

Decizia emisă, indiferent de sancțiunea aplicată prin aceasta, trebuie să fie comunicată angajatului în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii și produce efecte de la data la care a fost comunicată. Aceasta poate să fie contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, comunicare care se poate face fie personal angajatului sub semnătura de primire, fie prin scrisoare recomandată, iar instanța competentă să soluționeze o astfel de contestație este Tribunalul în a cărui rază teritorială își are domiciliul angajatul.

Recomandăm să citiți și următoarele articole: 

Drepturi salariale angajat detașat și platit din fonduri publice – ICCJ: Decizie privind dezlegarea unor chestiuni de drept

Codul muncii. Reglementare. Abaterile disciplinare

Salariul. Reglementare cuprinsă în Codul muncii (II)

Concediul pentru formare profesională. Codul muncii

Codul muncii: Concediul de odihnă. Reglementare actuală (III)

Codul muncii: Concediul de odihnă. Reglementare actuală (I)

Codul muncii: Concediul de odihnă. Reglementare actuală (II)

Clauza penală în contractele de muncă

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat dreptul muncii, drept civil, fiscal, avocat divort, dreptul familiei, avocat administrativ, comercial Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com