Recuperarea creanţelor și executarea silită

Introducere avocat divort oradea

Recuperarea creanţelor deţinute de către creditori și constatate prin intermediul unor titluri executorii (hotărâri judecătoreşti ori înscrisuri pe care legea le consideră titluri executorii), de cele mai multe ori se realizează prin intermediul executorilor judecătoreşti şi din păcate de prea puţine ori prin executarea voluntară de către debitor.

Limitele executării silite avocat oradea

Cu toate acestea şi executarea silită a creanţelor se realizează respectând o serie de norme imperative care fixează unele limite. Astfel, este de remarcat faptul că în conformitate cu articolul 813 aliniatul 5 Cod procedură civilă în cazul titlurilor executorii privitoare la creanţe a căror valoare nu depăşeşte 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar nu pot fi valorificate.

În astfel de ipoteze, creditorul urmăritor trebuie să îşi îndrepte urmărirea asupra bunurilor mobile ori faţă de veniturile existente în cadrul conturilor bancare ori faţă de acelea pe care debitorul le realizează din activităţi remunerate (salariu). Actul de executare silită prin care se urmăresc veniturile debitorului poartă denumirea de poprire, iar după cum subliniază prevederile articolului 781 aliniatul 1 Cod procedură civilă, obiectul popririi poate să fie sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor.

De remarcat faptul că şi în materia popririi Codul de procedură civilă stabileşte unele limite care sunt reglementate prin norme imperative deci obligatorii. Astfel, după cum subliniază prevederile articolului 781 aliniatul 5 din cadrul Codului de procedură civilă, nu sunt supuse popririi: cel mai bun avocat oradea

  1. Sumele de bani care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie.
  2. Sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale și internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte.
  3. Sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi.

Actul de executare silită a popririi se declanşează prin cererea de poprire care se poate efectua de creditor ori un reprezentant al acestuia şi se adresează executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit (articolul 781 aliniatul 1 Cod procedură civilă). În cazul în care se realizează poprirea asupra conturilor persoanei fizice ori juridice competenţa aparţine executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului.

Recomandăm să citiți și următoarele articole:

Infracţiunea de părăsire a locului producerii accidentului.- ÎCCJ decizie obligatorie

Contractul de fideiusiune – Efectele juridice între fideiusor şi creditor. Beneficiul de discuţiune şi de diviziune

Procedura somației de plată europeană – Regulamentul 1896/2006. Faza de executare silită

ICCJ. Dreptul de a cere executarea silită – Termen de prescripție. RIL

Contractul. Regulamente europene. Legea aplicabilă. Instanța competentă.

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com