Pensia de întreținere. Reglementare Cod penal – Decizia Curții Constituționale

În şedinţa publică din data de 20 aprilie 2023, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia cu numărul 221 din 2023, care a fost publicată în cadrul Monitorului Oficial al României cu numărul 505 din 09.06.2023, prin care s-a dispus:

„Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 9.722/271/2019/a1 al Judecătoriei Oradea – Secţia penală, în Dosarul nr. 1.187/829/2019 al Judecătoriei Podu Turcului, respectiv în Dosarul nr. 9.899/271/2020/a1 al Judecătoriei Oradea – Secţia penală şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite prin act notarial, este neconstituţională”.

Această decizie este una deosebit de importantă și care în practică rezolvă o chestiune care era supusă unor discuții prelungite și care nu făceau decât să prejudicieze interesele și dreptul creditorului obligației de achitare a pensiei de întreținere – un minor.

Conform prevederilor art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal, în configurarea anterioară pronunțării Deciziei 221/2023 de către Curtea Constituțională, se stabilea faptul că:

„Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte: c)neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Așadar, legiuitorul incrimina doar acțiunea materială de neplată a pensiei de întreținere pentru o perioadă de 3 luni, dacă aceasta era stabilită printr-o hotărâre judecătorească.

Astfel, erau prejudiciați acei creditori care avea stabilită pensia de întreținere prin intermediului unui act notarial încheiat în procedura de desfacere a căsatoriei pe cale notarială.

Această realitate juridică a fost modificată prin decizia Curții Constituționale, care a evidențiat faptul că;

„ocrotirea prin mijloace juridice extrapenale, de drept civil, a valorilor arătate este insuficientă; în această materie doar instituirea unor mijloace specifice dreptului penal ar putea determina adoptarea unei atitudini active din partea celui obligat la întreţinere prin convenţie notarială. Reglementarea întregii reprezentări faptice a persoanei obligate la întreţinere (multiplele modalităţi faptice de săvârşire a abandonului de familie, având acelaşi rezultat, starea de pericol pentru valoarea socială ocrotită – familia), precum şi stabilirea unei pedepse adecvate trebuie să fie de natură să stimuleze făptuitorul să reia executarea acestei obligaţii, iar nu să creeze o dificultate suplimentară, acesta fiind, în fapt, scopul normei de incriminare de la art. 378 din Codul penal”.

Pe cale de consecință, în prezent indiferent că obligația de achitare a pensiei de întreținere este fixată printr-o hotărâre judecătorească, sau printr-un act notarial, neplata acesteia pentru o perioadă de 3 luni este incriminată ca fiind infracțiune.

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com

By |2024-02-19T08:58:54+00:0019/02/2024|Drept Penal|
Go to Top