Unul dintre principiile de drept, pe care se fundamentează societatea noastră, este cel conform căruia nimeni nu este mai presus de lege, englezii îi spun the rule of law, adică indiferent de identitatea părților dintr-un litigiu, legea totdeauna se aplică egal față de toți, că vorbim despre particulari ori de instituții ale statului.

În urma unui litigiu de lungă durată și după ce în prealabil a fost anulat procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor întocmit în mod nelegal, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bihor și Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bihor, trebuie să achite în solidar suma de 11.679,23 lei cu titlul de prejudiciu și suma de 4748,01 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, hotărârea primei instanță fiind menținută de către instanța de apel, în speța Tribunalul Bihor.

Poate că la prima vedere despăgubirile nu sunt mari, însă noutatea o reprezintă fapta pentru care trebuiesc a fi achitate aceste despăgubiri – activitatea de a întocmi procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor declarate nelegal și anulate de instanțele de judecată și ulterior omisiunea de a restitui bunurile confiscate în termen (în prezentul litigiu fiind vorba de bijuterii).

Așadar, se pot obține despăgubiri de la autoritățile statului dacă acestea ”uită” să își îndeplinească obligațiile transpuse de instanțele de judecată și reglementate de lege – nimeni nu este mai presus de lege.

Detalii: cel mai bun avocat divort oradea

Şedinţe

29.07.2022
Tip solutie: Admite in parte cererea cel mai bun avocat divort oradea
Solutia pe scurt: Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor. Respinge acțiunea formulată în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Respinge, ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta XXXXXXXX SRL în contradictoriu cu pârâtul Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor și pârâta Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Bihor. Obligă pârâții Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor și Administraţia Judeţeană A Finanțelor Publice Bihor la plata către reclamantă, în solidar, a sumei de 11.679,23 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată de la 01.04.2016 și până la 19.06.2019. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de obligare a pârâților Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor și Administraţia Judeţeană A Finanțelor Publice Bihor la plata echivalentului în bani a bijuteriilor confiscate. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de obligare a pârâților Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor și Administraţia Judeţeană A Finanțelor Publice Bihor la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de beneficiu nerealizat. Obligă pârâ?ii Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor și Administraţia Judeţeană A Finanțelor Publice Bihor la plata în favoarea reclamantei a sumei de 4748,01 lei cu titlu de cheltuieli de judecată –onorariu expert (3000 lei) și taxă de timbru (1748,01 lei). Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în garanție formulată de pârâtul Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor în contradictoriu cu intervenientul MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul în jud. Cluj, CLUJ-NAPOCA, P-ŢA AVRAM IANCU nr. 19. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 29.07.2022. avocat oradea pret
Document: Hotarâre 5367/2022 29.07.2022
17.02.2023
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiate apelurile formulate de apelanţii Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Bihor şi Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, în contradictoriu cu intimaţii XXXXXXX SRL, Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, împotriva sentinţei civile nr. 5367/29.07.2022 pronunţată de Judecătoria Oradea în prezentul dosar, pe care o menţine în întregime. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei azi, 17.02.2023. avocat oradea, avocat bun oradea

Vă recomandăm să citiți și următoarele articole:

Succesul surâde doar celor perseverenți, neobosiți și serioși

Aprecieri la adresa noastră

Interviu pentru Legal Magazin

Succes pentru clientii de la Cabinet Avocatura Curpas Florian Cristian la ICCJ

Succes in cadrul unui litigiu in materia expropierii, purtat in contradictoriu cu Primaria Municipiului Oradea

Succes în litigiile împotriva Consiliului Local Oradea în problema supraimpozitării pentru clienții cabinetului

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com