informatiile de interes publicPe lângă obligaţia autorităţilor de a asigura accesul la informaţiile de interes public, prin publicarea acelor rapoarte de activitate în cadrul Monitorului Oficial al României, cât şi prin emiterea buletinului periodic de informare, autorităţile publice au obligaţia de a oferi informaţiile de interes public care sunt solicitate de către petenţi, prin petiţiile formulate.

Astfel, conform art. 6 alin. 1 Legea 544 din 2001 –

“Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public”,

iar acestui drept îi corespunde obligaţia corelativă inserată în cadrul art. 6 alin. 2 Legea 544 din 2001 –

“Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal”.

Solicitările formulate în scris de către petenţii trebuie să cuprindă, conform art. 6 alin. 3 Legea 544 din 2001, urmatoarele elemente: a)autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; b)informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; b)informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public. Petiţia formulată se va soluţiona de către autoritatea publică într-un termen maxim de 10 zile, excepţie făcând cazul în care informaţiile solicitate sunt complexe, caz în care petiţia va fi soluţionată într-un termen maxim de 30 de zile – art. 7 alin. 1 Legea 544 din 2001.În cazul în care pentru soluţionarea petiţiei sunt necesare mai mult de 10 zile, petentul trebuie să fie încunoştiinţat despre aceasta – art. 7 alin. 1 Legea 544 din 2001.

În ipoteza în care sunt solicitate informaţii cu caracter public în mod verbal, funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate, iar dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public.

Trebuie menţionat faptul că dreptul de acces la informaţii de interes public nu este unul absolut, existând excepţii de la această regula, reglementate expres de prevederile art. 12 Legea 544 din 2001. Printre aceste excepţii se regăsesc informaţiile cu privire la: domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate; activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale; datele personale; procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale; procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil.

Autor:  Curpas Florian Cristian – avocat civil, Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: curpas.florian@avocat-curpas.ro