În ceea ce priveşte executarea silită a contractului de ipotecă imobiliară, în practică uneori se punea problema dacă s-a împlinit ori nu termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a cere executarea silită, fiind incidente următoarele prevederi legale, care erau identice indiferent de legislaţia în vigoare, vechiul ori noul Cod de procedură civilă:

Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani(art. 706 alin. 1 Cod proc. civ.).

Dreptul de a cere executarea silităPrin Decizia cu nr. 13 din 06.06.2022 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în procedura privind Recursul în interesul legii, a soluţionat definitiv discuţiile existente în practică.

Astfel, s-a stabilit în mod obligatoriu faptul că termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a cere executarea silită va fi după cum urmează: 3 ani, potrivit art. 405 alin.(1) teza I din Codul de procedură civilă din 1865, dacă prescripția dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea silită în temeiul contractului de credit a început să curgă în intervalul 1 octombrie 2011-14 februarie 2013; 10 ani, potrivit art. 706 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă, dacă prescripția dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea silită în temeiul contractului de credit a început să curgă după 15 februarie 2013 (inclusiv).

Dacă dreptul de a cere executarea silită a contractului de ipotecă s­-a născut anterior datei de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, atunci:

„Dreptul de a cere executarea silită în temeiul contractului de ipotecă se stinge, pe cale accesorie, prin efectul prescripției executării silite a creanței întemeiate pe contractul de credit”.

Adică, pentru ca cititorii noştri să înţeleagă, contractele de ipotecă încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011 pot să fie puse în executare silită în termen de 3 ani de zile de la data scadenţei creanţei, împlinirea termenului de prescripţie extinctivă a dreptului de creanţă va duce automat la împlinirea termenului de prescripţie extinctivă a dreptului de a cere executarea silită a contractului de ipotecă.

Însă, dacă contractul de ipotecă a fost încheiat între 1 octombrie 2011(data intrării în vigoare a noului Cod civil) – 14 februarie 2013 (data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă), termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a contractului de ipotecă este de 3 ani.

Pentru contractele de ipotecă care sunt încheiate din data de 15 februarie 2014, termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a cere executarea silită a contractului de ipotecă este de 10 ani, indiferent dacă dreptul de creanţă care a generat încheierea contractului de ipotecă este sau nu prescris extinctiv.

Vă recomand să citiți și următorul articol legat de această temă:

Infecții intraspitalicești – Termenul de prescripție extinctivă pentru a beneficia de despagubiri – ICCJ. Decizie de speță.

Poprirea. Act de executare silită. Limite impuse de Codul de procedură civilă

 

Despre autor: Avocat Oradea – Curpas Florian Cristian

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: curpas.florian@avocat-curpas.ro