O problemă destul de des întâlnită în practica instanţelor de judecată şi care a primit o reglementare prin noul Cod civil, vizează regimul dreptului de proprietate deţinut de către concubini asupra bunurilor dobândite în timpul concubinajului şi modalitatea de partajare a acestora.

De menţionat faptul că în vechea legislaţie, facem referire la vechiul Cod civil din 1864 şi în Codul familiei, noţiunea de concubinaj nu era una recunoscută legislativ şi drepturile dobândite în perioada de concubinaj, reprezentau bunuri dobândite în regim de coproprietate pe cote părţi, fiecare dintre concubini având obligaţia să dovedească propria cotă de contribuţie. Mai mult în cazul unor bunuri, legiuitorul, instituia o serie de prezumţii relative privind dreptul de proprietate, cum era de exemplu bunul mobil, unde posesia echivala cu însăşi deţinerea dreptului de proprietate.

Problema rezida în faptul că, bunurile în perioada de concubinaj erau dobândite prin acte juridice doar de către unul dintre parteneri, iar în momentul despărţirii, partenerul care nu era menţionat în cadrul actelor juridice, era prejudiciat.

Actualul Cod civil, a adus o serie de îmbunătăţiri, în sensul că dreptul de proprietate în devălmăşie nu este un drept de proprietate specific soţilor, ci poate să fie dobândit şi de către concubini. Astfel, conform articolului 667 Cod civil, vorbim despre existenţa dreptului de proprietate în devălmăşie atunci când, fie prin efectul legii

sau în temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune”.

Aşadar, în prezent, vorbim despre posibilitatea de dobândire a unui drept de proprietate în devălmăşie şi pentru persoanele care nu sunt căsătorite, ci doar în concubinaj, o singură condiţie trebuind a fi respectată, mai precis prin actul de dobândire ori prin efectul legii, să nu se poată stabili pentru una dintre părţi o cotă parte din dreptul de proprietate.

Dovedirea relaţiei de concubinaj, nu prezintă o dificultate sporită, aceasta putând a se dovedi în cadrul unui litigiu cu ajutorul martorilor, însă, ce prezenta o oarecare dificultate era dovedirea dobândirii unor bunuri în perioada concubinajului, care să fie supuse partajării şi dovedirea cotei de contribuţie asupra dreptului de proprietate.

Actualul Cod civil, vine şi oferă o reglementare în această materie, respectiv, în cadrul articolului 668, acesta stabileşte faptul că, un drept de proprietate în devălmăşie care se naşte prin efectul legii este guvernat de prevederile legii respective, care se vor completa cu prevederile cuprinse în cadrul Codului civil privind regimul comunităţii legale. De asemenea aliniatul 2 al aceluiaşi articol, respectiv 668, stabileşte faptul că dreptul de proprietate în devălmăşie care are ca şi izvor un act juridic este guvernat de regimul comunităţii legale, aşa cum este stabilit de Codul civil.

Recomandăm să citiți următoarele articole:

Concubinajul – Cod civil: soarta juridică a bunurilor dobândite de concubini

Acordarea de despăgubiri de către ANRP. Deblocarea procedurii. Legislație

Despăgubiri față de angajat în ipoteza suspendării contractului individual de muncă – ICCJ. Decizie RIL.

Nimeni nu este mai presus de lege – Succes în cadrul unui litigiu în contradictoriu cu Protecția Consumatorilor Bihor și Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Concubinajul – Cod civil: soarta juridică a bunurilor dobândite de concubini

Decizie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. ICCJ – Drepturile conferite de Legea 309/2002 văduvelor necăsătorite

Contractul de fideiusiune – Efectele juridice între fideiusor şi creditor. Beneficiul de discuţiune şi de diviziune

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com

By |2023-07-13T03:22:55+00:0022/06/2023|Drept civil|
Go to Top