În sedinţa din data de 7 noiembrie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reunită în mod legal în cadrul completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ şi fiscal, a pronunțat Decizia cu numărul 73 din 2022, prin care ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 9 iunie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1653/110/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept şi, în consecinţă, a dispus faptul că:

„În interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, văduvele supraviețuitoare care nu s-au recăsătorit beneficiază nu doar de scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor, ci şi de asistență medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării”.

Această hotărâre judecătorească este una obligatorie pentru întreg sistemul judiciar naţional, cât şi pentru toate autorităţile centrale, regionale ori judeţene.

Prin această decizie pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt interpretate prevederile legale care sunt cuprinse în cadrul art. 5 alin. 1 lit. a si lit b din cadrul Legii 309/2002 şi care stabilesc faptul că –

„Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi de următoarele drepturi:

a) asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;

b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor. De aceste drepturi beneficiază şi văduvele supravieţuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit”.

De asemenea este de observat faptul ca se face trimitere la „persoanele prevăzute la art. 1”, or în cadrul art. 1 Legea 309/2002 se evidenţiază:

„Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetăţean român, care a efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia cu numărul 73 din 2022, a stabilit, prin raportare la faptul că textul de lege evidenţiază:

De aceste drepturi beneficiază şi văduvele supravieţuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit”, 

faptul că văduvele necăsătorite ale persoanelor stabilite la art. 1 Legea 309/2002, vor beneficia nu doar de scutirile de la plata taxei de abonament la radio și televizor, ci vor beneficia şi de asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării.

Recomandăm să citiți și următoarele articole:

Recurs în interesul legii. Opinia obligatorie a ICCJ. Competența în materia divorțului

Concubinajul – Cod civil: soarta juridică a bunurilor dobândite de concubini

ICCJ. Decizie obligatorie privind litigiile care vizează bunuri aflate în coproprietate

Echipa Cabinetului Individual de Avocatură Curpaș Florian Cristian – Asistență Juridică pentru Achiziții Imobiliare

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com