Neobservată a trecut prin procesul legislativ și a fost adoptată, promulgată și publicată în cadrul Monitorului Oficial al României (Partea I nr. 401 din 16.04.2021), Legea 83 din 2021, privind modificarea și completarea OG 51 din 1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Modificările sunt substanțiale și cele mai importante îi privește pe consumatori, adică –

orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar într-un contract de leasing, şi care acţionează în scopuri în afara activităţii sale comerciale”. avocat oradea

Astfel, ca și o primă modificare care va impacta situația juridică a contractelor de leasing, a fost completat art. 8 din OG 51 din 1997, în sensul că acele contracte care sunt încheiate de către consumatori cu societățile de leasing nu vor mai beneficia de caracterul executoriu. Prevederile art. 8 alin. 1 OG 51/1997 evidențiază faptul că –

Contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii”,

însă prevederile art. 8 alin. 2 arată – avocat civil oradea

Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în situaţia în care locatarul/utilizatorul este consumator”.

Așadar, toate contractele de leasing care au fost încheiate după data de 19.04.2021 (data la care a intrat în vigoare Legea 83/2021), cu consumatori, nu mai sunt titluri executorii, soietatea de leasing pentru a putea să recupereze prejudiciul suferit va trebui să acționeze în instanță pe consumator, pentru a obține titlul executoriu și numai după aceia va putea să procedeze la executarea silită a debitului. De asemenea, rezilierea contractului de leasing, va putea să fie declarată de către societatea de leasing în ipoteza în care consumatorul nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing – art. 15 alin. 1 OG 51/1997. Dacă odată reziliat contractul de leasing, bunul este restituit de către utilizator în termenul prevăzut în contract, eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferenţa între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificare, exclusiv TVA, sau, după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii – art. 15 alin. 2 OG 51/1997. Se instituie un drept de preempțiune contractual, în sensul că –

locatarul/utilizatorul consumator sau un terţ cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligaţiei de predare beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predării, timp în care poate fi emisă acceptarea fermă şi irevocabilă de cumpărare la un preţ cel puţin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractuluicel mai bun avocat oradea

– art. 15 alin. 3 OG 51/1997.

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com

By |2023-12-04T08:13:09+00:0008/09/2023|Drept civil|
Go to Top