Legăturile Afective în Încheierea Contractului de Întreținere avocat oradea

Încheierea unui contract de întreținere presupune atât un aspect de natură materială, cât și unul de natură morală. Este observat în practică că, în cele mai multe cazuri, între debitorul întreținerii (persoana care prestează întreținerea) și creditorul întreținerii (persoana față de care se prestează întreținerea) există legături de natură afectivă.

Deteriorarea Relațiilor pe Durata Contractului

Cu toate acestea, rareori se întâmplă ca relațiile dintre părți să se deterioreze în timpul derulării contractului. Situații în care una dintre părți refuză să mai presteze întreținerea (debitorul întreținerii) sau să o primească (creditorul întreținerii) ridică problema încetării contractului de întreținere. Această problematică este reglementată în prezent de articolul 2263 al Codului Civil. avocat oradea

Analiza Imposibilității de Execuție în Contractul de Întreținere

Atunci când apare problema imposibilității de executare a obligației de întreținere, primul pas este analiza dacă avem de-a face cu o imposibilitate obiectivă sau cu o culpă contractuală. Modalitatea de acțiune ulterioară depinde de răspunsul la această întrebare.

Înlocuirea Obligației de Întreținere cu Suma de Bani

În cazul unei imposibilități obiective de executare sau în situația în care debitorul întreținerii decedează pe parcursul derulării contractului și nu există înțelegere între părți, instanța de judecată poate dispune, la cererea oricăreia dintre părți, înlocuirea obligației de întreținere cu plata unei sume de bani în contul întreținerii (art. 2261 alin. 1 Cod civil).

Rezoluțiunea Contractului de Întreținere în Caz de Neconformitate Morală

În situația în care, din cauza comportamentului celeilalte părți, contractul de întreținere nu poate fi executat în condiții conforme cu bunele moravuri, partea interesată poate solicita rezoluțiunea contractului de întreținere (art. 2263 alin. 2 Cod civil). Problema destinației prestațiilor executate până la desființarea contractului este reglementată de articolul 2263 alin. 5 Cod civil. avocat oradea

Restricții în Restituirea Prestațiilor în Caz de Culpă Contractuală

În cazul unei rezoluțiuni pronunțate pe motiv de culpă contractuală, debitorul în culpă nu are dreptul la restituirea prestațiilor de întreținere deja executate conform articolului 2263 alin. 5 Cod civil.

Rezoluțiunea Contractului și Restituirea Prestațiilor

Atunci când debitorul obligației de întreținere este în culpă, acesta nu poate obține restituirea prestațiilor executate în favoarea creditorului întreținerii. În schimb, dacă este creditorul întreținerii care este în culpă, rezoluțiunea contractului poate avea loc doar cu acordul debitorului întreținerii, și în această situație, se poate solicita restituirea prestațiilor deja executate conform contractului de întreținere.

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com

By |2023-12-04T08:36:01+00:0004/12/2023|Drept civil|
Go to Top