Vom continua subiectul abordat săptămâna trecută şi care ţine de contractul de asigurare, mai precis contractul de asigurare de răspundere civilă, prevederile legale cuprinse în cadrul Codului civil.

Ca şi noţiune juridică, conform art. 2223 alin. 1 Cod civil –

În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil”,

cu menţiunea faptului că prin contractul de asigurare se poate stabili faptul că acesta, să cuprindă şi răspunderea civilă a altor persoane decât contractantul asigurării (art. 2223 alin. 2 Cod civil).

Contractul de asigurare de răspundere civila-curpasLitigiile care sunt pornite de către terţii care au fost prejudiciaţi de acţiunea materială a asiguratului, au cadrul procesual clar stabilit de către legiuitor, mai precis conform art. 2224 alin. 1 Cod civil –

Drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de producerea pagubei”,

aşadar, calitatea de pârât o are persoana răspunzătoare de producerea evenimentului, însă în cadrul litigiului va fi chemat şi asiguratorul, care va răspunde până la limita sumei prevăzute în cadrul contractului de asigurare –

Asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite, în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare” (art. 2224 alin. 2 Cod civil).

Valoarea despăgubirilor care urmează să fie achitate se stabileşte prin convenţia părţilor, mai precis asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător, aceasta fiind reglementarea expresă a legiuitorului inserată în cadrul art. 2225 Cod civil –

Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se stabileşte prin convenţie încheiată între asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător sau, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească”.

Despăgubirea stabilită prin convenţia părţilor, ori în caz de neînţelegere prin hotărâre judecătorească, se va achita direct terţului păgubit, în măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către asigurat. Dacă despăgubirea terţului prejudiciat a fost achitată direct de către asigurat, asiguratorul o va restitui asiguratului, art. 2226 alin. 3 Cod civil –

Despăgubirea se plăteşte asiguratului numai în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit-o pe terţa persoană prejudiciată”.

O menţiune extrem de importantă este cuprinsă în cadrul art. 2226 alin. 2 Cod civil –

Creditorii asiguratului nu pot urmări despăgubirea prevăzută la alin. (1)”, 

mai precis despăgubirea este insesizabilă, adică nu poate să facă obiectul unei urmariri silite, care ar putea să fie declanşată de către creditorii asiguratului pentru a recupera creanţe deţinute de către aceştia.

Despre autor: Avocat Oradea – Curpas Florian Cristian

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: curpas.florian@avocat-curpas.ro