Contractele încheiate la distanță. Legislație. Drepturile consumatorului I

Contractele încheiate la distanțăComerţul dintotdeauna a fost cel care a generat necesitatea de intervenţie din partea legiuitorului, pentru ca, prin legi clare si precise, să reglementeze activităţile profesioniştilor şi a consumatorilor, iar astfel să înlăture eventualele abuzuri generate de poziţiile dominante.

Nu de multe ori consumatorul, care este inferior faţă de profesionist, din punct de vedere al poziţiei în cadrul raportului juridic, nu are posibilitatea de negociere a contractului.

O problemă destul de serioasă, în ceea ce priveşte drepturile deţinute de consumator, vizează contractele încheiate la distanţă, unde aproape niciodată consumatorul nu are posibilitatea de a negocia vreo clauză contractuală, la modul cel mai simplist i se pune acestuia un contract în faţă, dacă îl acceptă este bine, dacă nu îl acceptă este indiferent profesionistului.

Contractele încheiate la distanţă au o reglemegtare specială cuprinsă în cadrul OUG 34 din 2014, care la art. 3 alin. 1 evidenţiază:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică oricărui contract încheiat între un profesionist şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, prin care consumatorul plăteşte sau se angajează la plata preţului. Aceasta se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice sau încălzirii centralizate, inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală”.

Contractele încheiate la distanțăÎnainte de încheierea contractului, profesionistul are obligaţia de informare a consumatorului cu privire la anumite elemente esenţiale ale contractului, mai precis: principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor; identitatea profesionistului; preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse; modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele; durata de valabilitate a contractului; despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora; opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii (art. 4 alin. 1 lit. a-j OUG 34/2014).

Conform art. 5 din OUG 34/2014, în eventualitatea în care se ajunge la un litigiu, în faţa instanţelor de judecată, sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare revine profesionistului.

Sancţiunea aplicată faţă de profesionist în cazul în care nu respectă obligaţia de furnizare a informaţiilor într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, este amenda contravenţională cuprinsă între 4.000 lei şi 6.000 lei, iar pentru nerespectarea obligaţia de informare precontractuală amenda contravenţională este cuprinsă între 7.000 lei şi 35.000 lei.

Recomandăm să mai citiți și următoarele articole:

Fideiusiune. Noțiune. Formă. Condiții de valabilitate

Prescripția extinctivă. Comparație legislativă – Regulile de invocare și modificarea prin clauze contractuale

Contractul de asigurare de răspundere civilă – Reglementare Cod civil

Despre autor: Avocat Oradea – Curpas Florian Cristian

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: curpas.florian@avocat-curpas.ro

By |2023-05-02T08:46:19+00:0001/11/2022|Drept civil, Drept comercial|
Go to Top