În cadrul Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 191 din 10 martie 2020, a fost publicată Decizia cu numărul 18/2020, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, în Dosarul cu numărul. 7542/314/2015, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, prin care a fost stabilit faptul că –

Admite sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, în Dosarul nr. 7.542/314/2015 și, în consecință, stabilește că: În cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepție de la opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Această decizie, obligatorie de altfel faţă de toate instanţele de judecată din cadrul sistemului naţional de justiţie, vine şi explică modalitatea în care se interpretează prevederile articolului 643 aliniatul 2 Cod civil prin raportare la prevederile articolului 435 aliniatul 2 Cod procedură civilă. Suntem de părere că ar trebui să începem prin prezentarea conţinutului celor două prevederi legale, mai precis articolul 643 aliniatul 2 Cod civil care evidenţiază faptul că –

Hotărârile judecătoreşti pronunţate în folosul coproprietăţii profită tuturor coproprietarilor. Hotărârile judecătoreşti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalţi coproprietari

şi prevederile articolului 435 aliniatul 2 Cod procedură civilă conform cărora –

Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condiţiile legii, dovada contrară”.

Ce se desprinde din decizia pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,este faptul că, în cadrul unui litigiu în care vorbim despre mai mulţi coproprietari auspra unui imobil, este indicat chemare în judecată a tuturor coproprietarilor, întrucât în ipoteza unei hotărâri judecătoreşti favorabile, aceasta nu va putea să fie folosită faţă de coproprietarii care nu au fost parte în cadrul litigiului. De altfel, prevederile articolului 643 aliniatul 2 Cod civil sunt cât se poate de clare –

Hotărârile judecătoreşti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalţi coproprietari”,

această prevedere legală reprezintă o veritabilă excepţie de la principiul autorităţii lucrului judecat. Aşadar, o hotărâre judecătorească pronunţată între părţi care este nefavorabilă unui coproprietar, nu va produce efecte juridice obligatorii şi faţă de ceilalţi coproprietari, ci va trebui declanşat un nou litigiu faţă de acei coproprietari care nu au fost parte in cadrul litigiului. Conform articolului 434 Cod procedură civilă –

Hotărârea judecătorească are forţa probantă a unui înscris autentic”.

Este imperativ necesar ca în momentul declanşării unui litigiu care vizează un bun imobil aflat în coproprietate să fie studiat la modul cel mai serios, conţinutul cărţii funciare, pentru împrocesuarea tuturor coproprietarilor şi evitarea unor costuri suplimentare ulterioare.

avocat oradea, oferta cea mai buna din zona bihor, avocat oradea pret

Recomandăm să citiți și următoarele articole:

Concubinajul – Cod civil: soarta juridică a bunurilor dobândite de concubini

Decizie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. ICCJ – Drepturile conferite de Legea 309/2002 văduvelor necăsătorite

Contractul de fideiusiune – Efectele juridice între fideiusor şi creditor. Beneficiul de discuţiune şi de diviziune

Dreptul concubinului asupra bunurilor dobândite în timpul concubinajului

Vă mulțumim că ați citit acest articol! Suntem mulțumiți de fiecare client pe care îl putem ajuta sau informa cu noutăți juridice. Ar fi minunat dacă ați putea să luați un moment pentru a scrie o Evaluare pe Google. Cu acest gest ne veți ajuta pe noi și pe ceilalți clienți care caută serviciile sau informațiile noastre.

Avocat Oradea Curpas Florian Cristian

Autor: Curpas Florian Cristian – avocat drept CIVIL Oradea

BIROU AVOCATURA ORADEA – P-ta 1 Decembrie, nr.5, ap.5, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 746 042 741, Email: av.curpas.florian@gmail.com

By |2023-06-22T09:47:22+00:0007/06/2023|Drept civil|
Go to Top